Szkoły prywatne » On Screen (młodzież i dorośli)

On Screen A2+/B1
Nowość


Zobacz cały podręcznik»
On Screen Pre-Intermediate (B1)
Virginia Evans, Jenny Dooley
On Screen Intermediate (B1+/B2)
Virginia Evans, Jenny Dooley
On Screen
Upper-Intermediate (B2+)

Virginia Evans, Jenny Dooley
On Screen C1
Nowość


Zobacz cały podręcznik»

Opis serii

On Screen to nowoczesny, pięcioczęściowy kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych. Dzięki dwóm rodzajom zeszytów ćwiczeń (z sekcjami maturalnymi lub bez) może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i w szkołach językowych oraz uczelniach wyższych. Celem kursu jest przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie, w którym język angielski jest niezbędnym narzędziem komunikacji. Naukę wspomagają cyfrowe komponenty: podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook) oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).


Szkołom językowym oferujemy podręczniki On Screen B1, On Screen B1+/B2 i On Screen B2+ w wersji niewieloletniej, tzn. umożliwiającej zapisywanie odpowiedzi w książce. Podręczniki On Screen A2+/B1 i On Screen C1 ukazały się wyłącznie w oryginalnej miedzynarodowej edycji i nie były dostosowywane do wymogów wieloletniego użytkowania.Najważniejsze cechy serii:

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Czytelny podział każdego modułu na następujące działy: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, Language Knowledge, Language Focus, Progress Check.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w Internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank (dotyczy poziomów: B1, B1+/B2, B2+) oraz Word List.

 

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

On Screen A2+/B1 - A2+/B1
On Screen Pre-Intermediate - B1
On Screen Intermediate - B1+/B2
On Screen Upper-Intermediate - B2+
On Screen C1 - C1

 

Komponenty serii


Student’s Book
 

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Składa się z ośmiu tematycznych modułów i sekcji CLIL/Culture, kompendium gramatycznego (Grammar Reference) i angielsko-angielskiego słowniczka (Word List). Każdy moduł jest zbudowany z następujących działów: Reading, Vocabulary, Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing, Language Knowledge, Language Focus i Progress Check.


Matura Workbook & Grammar Book (nie dotyczy On Screen A2+/B1 i On Screen C1)
 

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego w formacie obwiązującym od 2015 r. Publikacja umożliwia prowadzenie przygotowań do matury na obu poziomach zaawansowania – podstawowym i rozszerzonym. Zawarty w niej materiał jest skorelowany z zawartością podręcznika, a systematyczną praktykę w wykonywaniu zadań typu maturalnego zapewniają: ćwiczenia wprowadzające do wykonywania zadań maturalnych (Matura Practice), liczne zadania nawiązujące do typowych zadań maturalnych (Matura Task), obszerne sekcje z zadaniami opracowanymi ściśle wg Informatora o egzaminie maturalnym od 2015 r. (Matura Exam. Poziom podstawowy i Matura Exam. Poziom rozszerzony), działy poświęcone rozwijaniu umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym (Matura Skills), wskazówki dotyczące technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (Exam Tip).
 
On Screen B1+/B2 Matura Wokbook & Grammar Book


Workbook & Grammar Book
 

Zeszyt ćwiczeń pogłębiający i utrwalający materiał zawarty w podręczniku. Jest przeznaczony dla studentów oraz tych uczestników kursów językowych, którzy nie przygotowują się do egzaminu maturalnego, ale rozwijają swoje umiejętności językowe w ogólnym zakresie (General English).
 
On Screen B1 Wokbook & Grammar Book


Writing Book (nie dotyczy On Screen A2+/B1 i On Screen C1)


Publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).  
 
On Screen B1+/B2 Writing Book
 

Interactive eBook
 

Cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika, przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy i grać w gry językowe. Zawiera również słowniczek angielsko-polski.   
 

Interactive Matura eWorkbook (nie dotyczy On Screen A2+/B1 i On Screen C1)

Cyfrowy odpowiednik pełnej drukowanej wersji maturalnego zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook). Uczeń za pomocą myszki lub klawiatury komputera wpisuje odpowiedzi, łączy elementy, wybiera wyrazy z listy. Ma także możliwość wysłuchania ścieżek dźwiękowych. Po wykonaniu ćwiczenia natychmiast otrzymuje informację o wynikach – jeśli popełnił błędy, może zadanie wykonać jeszcze raz i lepiej opanować materiał. Poszczególne ćwiczenia można wydrukować.
 

Presentation Skills Student's Book; Presentation Skills Teacher's Book


Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Presentation Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Presentation Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. Publikacji towarzyszą bezpłatne materiały w plikach, które można pobrać na stronie internetowej: www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/presentationskills/onscreen. Są to ścieżki dźwiękowe do zadań z sekcji Model analysis oraz Preparing & Presenting, a także materiały wizualne do wykorzystania przy tworzeniu prezentacji.  


Interactive Whiteboard Software
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych składa się z dwóch płyt (dostępnych w pakiecie lub oddzielnie). Pierwsza zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) oraz międzynarodowej wersji zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book). Druga obejmuje pełny materiał z polskiej - maturalnej - wersji zeszytu ćwiczeń (Matura Workbook & Grammar). 
 

Teacher’s Book (wersja Interleaved) 

Książka nauczyciela do poziomów od B1 do B2+ zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. W książkach nauczyciela do poziomów A2+/B1 i C1 zamieszczono także klucz odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń.


Class Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z podręcznika.
 

Matura Workbook & Grammar Book Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book.


Workbook & Grammar Book Audio CDs

Płyty ze ścieżkami dźwiękowymi do zadań z zeszytu ćwiczeń Workbook & Grammar Book.
 

Matura Workbook & Grammar Book Key

Publikacja zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń Matura Workbook & Grammar Book oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).
 

Workbook & Grammar Book Key (nie dotyczy On Screen A2+/B1 i On Screen C1)

Publikacja zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń Workbook & Grammar Book oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking).
 

Writing Book Key

Zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi.


Materiały dodatkowe

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij