Szkoły prywatne » Click On (młodzież)

Click On 1
Virginia Evans, Neil O'Sullivan
Click On 2
Virginia Evans, Neil O'Sullivan
Click On 3
Virginia Evans, Neil O'Sullivan
Click On 4
Virginia Evans, Neil O'Sullivan

Opis serii

Click On to kurs języka angielskiego dla gimnazjalistów obejmujący naukę na trzech kolejnych stopniach zaawansowania, od poziomu tzw. false beginner do poziomu pre-intermediate. Każdy podręcznik obejmuje pięć bloków tematycznych. Ten bogato ilustrowany kurs języka angielskiego łączy czynną naukę języka z wiedzą o różnorodnych, interesujących uczniów zagadnieniach ujętą w bloki tematyczne. Świetnie zaplanowany program nauczania sprzyja stopniowemu rozwojowi wszystkich czterech sprawności językowych potrzebnych uczniowi do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej. Włączenie komponentu kulturowego pobudza zainteresowanie uczniów, a staranny dobór zagadnień zachęca ich do nauki. Podręcznik – ze względu na swą różnorodność i ilość ćwiczeń – sprawdza się doskonale w klasach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania uczniów (tzw. mixed ability classes). Materiał zawarty w każdym z podręczników i zeszytów ćwiczeń przeznaczony jest do realizacji w trakcie około 70–80 godzin lekcyjnych.

 

Najważniejsze cechy

 • pięć bloków tematycznych obejmujących po dwa rozdziały na każdym poziomie zaawansowania;
 • autentyczne, interesujące dialogi dotyczące życia codziennego;
 • rozwijanie słownictwa i gramatyki poprzez interaktywne zadania;
 • przejrzysta prezentacja oraz gruntowne ćwiczenie materiału językowego;
 • szeroka gama ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu;
 • segmenty bloków lekcyjnych poświęcone nauce pisania, zawierające modelowe wypracowania pisemne i propozycje pisemnych prac uczniowskich;
 • bogaty wybór interesujących, stymulujących tekstów;
 • gry językowe, segmenty poświęcone wymowie oraz piosenki;
 • regularne powtórki materiału;
 • opowiadanie w odcinkach uprzyjemniające naukę („Robin Hood” w Click On 1, „The Hound of the Baskervilles” w Click On 2 oraz „The Adventures of Huckleberry Finn” w Click On 3);
 • płyty CD z autentycznymi nagraniami;
 • kolorowy zeszyt ćwiczeń zawierający zestaw testów sprawdzających stopień opanowania materiału;
 • specjalny segment poświęcony kulturze brytyjskiej i amerykańskiej.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Click On 1 - A1+
Click On 2 - A2
Click On 3 - B1
Click On 4 - B2

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student's Book)

Podręcznik zawiera dziesięć rozdziałów ujętych w pięć bloków tematycznych. Po zrealizowaniu każdego bloku tematycznego uczeń ma możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu opanował materiał (Module Self-Assessment). Vademecum kulturowe umieszczone na końcu książki pozwala uczniom na poznanie różnic i podobieństw kultury krajów anglojęzycznych. W podręczniku znajduje się również opowiadanie w odcinkach – są to znane utwory literatury anglojęzycznej w wersji przystosowanej do poziomu zaawansowania ucznia.


Zeszyt ćwiczeń (Workbook Student's Edition)

Zeszyt ćwiczeń składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji oraz czytania i pisania. Część druga (Click on Grammar) to repetytorium z gramatyki, w którym uczeń znajdzie napisane prostym językiem objaśnienia zjawisk gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń ułatwiających systematyczne wdrażanie całego materiału. Na końcu znajduje się komponent zawierający testy umożliwiające ocenę postępów w nauce. Objaśnienia zagadnień gramatycznych w zeszycie ćwiczeń podane są w języku polskim (w Click On 1 i 2).


Zeszyt ćwiczeń – wersja dla nauczyciela (Workbook Teacher's Edition)

Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń ucznia z podanymi odpowiedziami.


Książka nauczyciela (Teacher's Book - interleaved)

W książce nauczyciela na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji w podręczniku znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku.


Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty CD  do wykorzystania w klasie zawierają nagrania wszystkich dialogów oraz tekstów czytanek znajdujących się w segmentach Listening oraz Reading, a także modele dialogów, ćwiczenia wymowy oraz nagrania tekstów do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Płyty CD dla ucznia (Student's Audio CDs)

Zawierają nagrania wszystkich dialogów oraz głównych tekstów czytanek w segmentach Listening oraz Reading, a także nagrane opowiadania w odcinkach.


Companion

Companion to broszura, w której znajdują się wszystkie nowe słówka i wyrażenia wraz z transkrypcją fonetyczną i ich tłumaczeniem na język polski, a także dodatkowe ćwiczenia leksykalne. Wybranym słówkom i/lub wyrażeniom towarzyszą przykłady ilustrujące ich użycie w zdaniu. Companion do Click On 3 zawiera również repetytorium z gramatyki po polsku ujęte w przejrzyste tablice. Click On 1 Companion jest dostępny w wersji drukowanej; Click On 2 i 3 Companion (pliki PDF) - do pobrania na stronie: www.learningclub.egis.com.pl. Click On 4 Companion - publikacja niedostępna.


DVD

Płyty DVD do kursu Click On zawierają popularnonaukowe materiały dotyczące zagadnień interesujących młodzież, jak również kreskówki (!). Nagrania mogą być wykorzystywane zarówno w domu, jak i w klasie, z opracowanymi specjalnie do nich zeszytami ćwiczeń.


Zeszyt ćwiczeń do DVD (Video Activity Book)

Zeszyty ćwiczeń do DVD to inspirujące, dynamiczne uzupełnienie programu kursu Click On. Zawierają bogactwo zadań związanych z nagranym materiałem i pozwalających ćwiczyć oraz doskonalić wszystkie sprawności językowe. Każdej części towarzyszą ćwiczenia wprowadzające, ćwiczenia do wykonania w trakcie oglądania DVD oraz ćwiczenia podsumowujące.


Klucz do zeszytu ćwiczeń do DVD (Video Activity Book Key)

Klucz do zeszytu ćwiczeń zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się w zeszycie ćwiczeń do DVD.


Materiały dodatkowe:

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij