Szkoły prywatne » Upload (młodzież)

Upload 1
Virginia Evans, Jenny Dooley
Upload 2
Virginia Evans, Jenny Dooley
Upload 3
Virginia Evans, Jenny Dooley
Upload 4
Virginia Evans, Jenny Dooley
Upload Skills
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii


Upload to składający się z pięciu części kurs języka angielskiego dla młodzieży. Seria łączy aktywną naukę języka z bogactwem interesujących tematów prezentowanych w tematycznych modułach. Cechą charakterystyczną serii jest włączenie zeszytu ćwiczeń do podręcznika, co jest wygodne dla ucznia. Kurs wzbogacają komponenty interaktywne: podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook) oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software).

Każda część kursu Upload (Student's Book & Workbook) jest przeznaczona do realizacji w ciągu ok. 45 godzin lekcyjnych.


Najważniejsze cechy serii:

 • Zintegrowany, systematyczny rozwój wszystkich kluczowych umiejętności językowych.
 • Realistyczne, stymulujące dialogi i żywy język.
 • Ciekawe teksty.
 • Przejrzysta prezentacja kluczowego słownictwa z licznymi ćwiczeniami utrwalającymi.
 • Interaktywne zadania rozwijające znajomość słownictwa i gramatyki.
 • Zadania pisemne z modelowymi wypowiedziami.
 • Bogaty wybór ćwiczeń rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu.
 • Inspirujące zdania uczące komunikowania się w różnych sytuacjach.
 • Prace do wykonania metodą projektów.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia.
 • Zadania ICT wymagające wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Nauka wymowy i intonacji.
 • Wskazówki dla uczniów pomagające w nauce języka.
 • Sekcje Self-check / Progress check po każdym module.
 • Sekcje kulturowe pogłębiające wiedzę na temat krajów anglojęzycznych.
 • Sekcje Cross-Curricular zawierające wiadomości z innych dziedzin, np. historii, geografii, biologii.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.

 


Poziom biegłości językowej wg CEF

Upload 1 – A1
Upload 2 – A2
Upload 3 – B1 (pre-intermediate)
Upload 4 – B1 (intermediate)
Upload Skills – B2

 

Komponenty serii


Książka ucznia & Zeszyt ćwiczeń (Student's Book & Workbook)

Książka ucznia Upload 1-4 składa się z następujących sekcji:

 • Cztery moduły tematyczne złożone z działów: Vocabulary, Grammar, Skills/Functions, Writing/Learning Evidence. Szeroki wybór ćwiczeń służy rozwijaniu wszystkich sprawności językowych i zachęca do aktywnego poznawania języka. Pomocą w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych są sekcje Everyday English. Każdy moduł kończą zadania powtórkowe (Self-Check).
 • Cultural & Curriular Section – materiały i ćwiczenia do jednoczesnej nauki języka i poznawania kultury krajów anglojęzycznych. 
 • Workbook: Vocabulary & Grammar – ćwiczenia z zakresu słownictwa i gramatyki.
 • Grammar Reference Section – krótkie kompendium gramatyczne, obejmujące zagadnienia omawiane w poszczególnych modułach.
 • Word List – słowniczek angielsko-angielski.

Książka ucznia Upload Skills składa się z następujących sekcji:
 • Sześć modułów tematycznych złożonych z działów: Vocabulary, Skills/Functions, Writing/Learning Evidence. Szeroki wybór ćwiczeń służy poznawaniu słownictwa i rozwijaniu wszystkich sprawności językowych. Każdy moduł kończą zadania powtórkowe (Progress-check).  
 • Workbook – ćwicznia dotyczące rozumienia ze słuchu (Listening Practice), kompendium gramatyczne z ćwiczeniami (Grammar Bank) oraz ćwiczenia pomagające opanować słownictwo z poszczególnych modułów (Language Review).
 • Word List – słowniczek angielsko-angielski.  


Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook )

Interaktywny eBook to podręcznik w wersji cyfrowej przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Pełny materiał z drukowanej wersji podręcznika jest przedstawiony w interaktywnej formie. Interaktywny eBook zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. Jest to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Książka nauczyciela zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji, odpowiedzi do wszystkich zadań z podręcznika (z zeszytem ćwiczeń) i transkrypcję nagrań.  


Zbiór testów na płycie (Tests Booklet CD-ROM)

Płyta CD-ROM z testami towarzyszy podręcznikom Upload 1-4. Na płycie zamieszczono: 4 testy modułowe (pliki .doc), ścieżki dźwiękowe, klucz odpowiedzi i transkrypcję nagrań.    
Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających z kursu Upload - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.


Płyty do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają pełny materiał dźwiękowy towarzyszący podręcznikowi (z zeszytem ćwiczeń), tj.: nagrania tekstów i dialogów, ścieżki dźwiękowe do zadań rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu oraz zadań dotyczących wymowy.


Oprogramowanie do tablicy interaktywnej (Interactive Whiteboard Software)

Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika (i zeszytu ćwiczeń) oraz ilustracje, teksty, nagrania audio, filmy, gry, quizy językowe, słowniczek. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie.

 


 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij