Szkoły prywatne » Blaze (młodzież)

Blaze 1
Virginia Evans, Jenny Dooley
Blaze 2
Virginia Evans, Jenny Dooley
Blaze 3
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Blaze to składający się z trzech części kurs języka angielskiego dla młodzieży. Seria charakteryzuje się szerokim wyborem ciekawych tekstów, przejrzystą prezentacją zagadnień leksykalnych i gramatycznych, różnorodnością ćwiczeń i umiejętnym wprowadzaniem zagadnień kulturowych. Kurs został wzbogacony o komponenty cyfrowe (interaktywne eBooki, czyli podręczniki w wersji cyfrowej, oraz oprogramowanie do tablic interaktywnych) – w tym  bogaty materiał wideo. Konstrukcja i zawartość kursu pozwalają na elastyczne dostosowanie się do potrzeb każdej grupy uczniów – licznych i małych klas, a także grup o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego. Seria jest dostępna wyłącznie w oryginalnej, międzynarodowej edycji. Kurs pozwala na prowadzenie przygotowń do egzaminów KET (Blaze 1, Blaze 2) i PET (Blaze 3) oraz innych egzaminów o podobnym stopniu trudności.


Kurs jest dostępny wyłącznie w oryginalnej, międzynarodowej edycji - jego adresatami są prywatne szkoły językowe.


Najważniejsze cechy serii:

 • uporządkowana struktura podręczników ułatwiająca systematyczną naukę;
 • bogaty wybór ciekawych i aktualnych tekstów do czytania i słuchania;
 • różnorodne ćwiczenia integrujące cztery sprawności językowe;
 • przejrzysta prezentacja słownictwa i zagadnień gramatycznych;
 • sekcje kulturowe lub CLIL w każdym module;
 • sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji;
 • sekcje służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości i dokonywaniu samooceny po każdym module;
 • liczne ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne;
 • wskazówki pomagające w samodzielnej nauce;
 • zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • zadania rozwijające umiejętność tworzenia prezentacji i wypowiadania się publicznie (Presentation Skills).

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Blaze 1 – A1
Blaze 2 – A2
Blaze 3 – B1

 

Opis komponentów serii

 

Podręcznik (Student's Book)


Podręcznik (Student's Book) składa się z 8 modułów, z których każdy jest podzielony na 6 rozdziałów (Units). Każdy moduł ogniskuje się wokół jednego, ogólnego tematu, który jest wielokierunkowo rozwijany w poszczególnych rozdziałach. Wszystkie moduły zostały podzielone na następujące sekcje: Vocabulary, Reading, Grammar, Listening, Speaking, Everyday English, Writing, CLIL lub Culture Corner i Self Check. W podręczniku zamieszczono także dodatkowe działy, np.: Language Review (z dodatkowymi ćwiczeniami leksykalnymi) i Fun Time (z grami i kwizami, które w formie zabawy pomogą utrwalić materiał językowy).
 

Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook)

Interaktywny eBook jest to cyfrowa wersja podręcznika, przeznaczona do odtwarzania na komputerze. Zawiera nie tylko wszystkie strony z tradycyjnego podręcznika, ale pozwala także w interaktywnej formie wykonać ćwiczenia zawarte w podręczniku, odtworzyć ścieżki dźwiękowe i filmy, sprawdzić znaczenie słowa w interaktywnym słowniku, w formie quizu lub gry powtórzyć materiał leksykalny i gramatyczny. Rewelacyjna pomoc dla uczniów w przyswojeniu materiału lekcyjnego, odrabianiu zadań domowych, powtórkach, przygotowaniu do sprawdzianów! Na interaktywny eBooku znajdują się także dodatkowe materiały: ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (Workbook - sekcje: Vocabulary Practice, Grammar Practice, Skills Practice), Companion (dodatkowe ćwiczenia leksykalne) oraz ćwiczenia z publikacji Presentation Skills. 
 

Zeszyt ćwiczeń - wersja dla ucznia (Student's Workbook & Grammar Book)

Zeszyt ćwiczeń dla ucznia (Student's Workbook & Grammar Book) to w pełni kolorowa publikacja, podzielona na dwie części. Pierwsza część – o modularnym układzie korespondującym z układem podręcznika – zawiera ćwiczenia z zakresu słownictwa (Vocabulary Practice), gramatyki (Grammar Practice) oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności takie jak: czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu (Skills Practice). Na końcu tej części umieszczono dział Vocabulary Bank z ćwiczeniami leksykalnymi. Niektóre ćwiczenia z działu Skills Practice zostały dodatkowo oznaczone literą "M", gdyż przygotowują do egzaminu Y.L.E Movers, "K" – przygotowują do egzaminu KET for Schools (Blaze 1 i Blaze 2) oraz "P" – przygotowują do egzaminu PET for Schooles (Blaze 3). Druga część to przystępne kompendium gramatyczne (o zakresie odpowiadającym zakresowi zagadnień gramatycznych ujętych w poszczególnych modułach podręcznika) z objaśnieniami w języku angielskim, przykładami oraz ćwiczeniami.    
 

Zeszyt ćwiczeń - wersja dla nauczyciela (Teacher's Workbook & Grammar Book)

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela (Teacher's Workbook & Grammar Book) to pełny zeszyt ćwiczeń z „nadpisanymi” odpowiedziami oraz transkrypcją nagrań. 
 

Podręcznik do gramatyki (Grammar Book)

Zakres podręcznika do gramatyki (Grammar Book) odpowiada zakresowi zagadnień gramatycznych ujętych w podręczniku. Publikcja zawiera przystępne objaśnienia zagadnień gramatycznych (w języku angielskim) z przykładami, ćwiczenia o różnym stopniu trudności oraz regularne sekcje powtórzeniowe. Dzięki swej przejrzystości (objaśnienia gramatyczne ujęte w tabele) oraz ciekawym zadaniom z pewnością ułatwi dobre opanowanie materiału gramatycznego.
 

Klucz odpowiedzi do podręcznika do gramatyki (Grammar Key)

Grammar Key zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań z podręcznika do gramatyki (Grammar Book), wraz z modelowymi wypowiedziami do zadań otwartych.
 

Presentation Skills & Writing Skills

Presentation Skills & Writing Skills to publikacja stanowiąca obszerny zbiór materiałów korespondujących z zadaniami oznaczonymi jako Presentation Skills oraz Your Turn znajdującymi się w podręczniku. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się wskazówki i ćwiczenia, których celem jest kształcenie umiejętności publicznego wypowiadania się oraz przygotowania dobrze zorganizowanej i ciekawej prezentacji. Uczeń znajdzie tu m.in. modele i plany prezentacji, wiele wskazówek, które pozwolą przyciągnąć uwagę słuchaczy, oraz duży wybór ciekawych ćwiczeń. W drugiej części, dotyczącej rozwijania umiejętności pisania, zamieszczono omówienie charakterystycznych cech poszczególnych wypowiedzi, typowe dla danej formy wyrażenia, modele wypowiedzi oraz wskazówki, plany wypowiedzi i ćwiczenia.

 

Presentation Skills & Writing Skills Key

Klucz do publikacji Presentation Skills & Writing Skills zawiera odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz modele wypowiedzi do zadań otwartych. 


Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela (Teacher’s Book wersja interleaved, czyli ze stronami z książki ucznia) zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku (w tym modelowe wypowiedzi do zadań otwartych), a także transkrypcję nagrań.
 

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs) zawierają nagrania do podręcznika, czyli monologi i dialogi, teksty z sekcji Reading, Listening i Pronunciation, piosenki oraz nagrania do zadań z zeszytu ćwiczeń.   
 

Zbiór testów w formie książkowej (Test Booklet)

Test Booklet to zbiór testów wydany w formie książkowej. Publikacja obejmuje: testy modułowe w wersji A i B (jeden do każdego modułu), Mid Quiz, Mid Test, Exit Quiz, Exit Tests oraz klucz odpowiedzi i zapis nagrań. Nagrania do zadań typu Listening są dostępne w panelu VIP CLUB.

Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających z kursu Blaze - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.
 

Zbiór testów na płycie (Test Booklet CD-ROM)

Na płycie zamieszczono te same materiały, które znalazły się w wersji książkowej, czyli: testy modułowe w wersji A i B (jeden do każdego modułu), Mid Quiz, Mid Test, Exit Quiz, Exit Tests oraz klucz odpowiedzi i transkrypcję nagrań (format plików: doc). Na płycie zamieszczono także pliki audio z nagraniami do zadań typu Listening.

Uwaga: tytuł dostępny dla nauczycieli korzystających z kursu Blaze - zamówienia prosimy składać u reprezentanów Express Publishing & Egis.
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Oprogramowanie do tablic interaktywnych to program zawierający setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie.


Oprogramowanie obejmuje:

 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.
 • dodatkowe materiały: Presentation Skills (interaktywna wersja pierwszej części publikacji Presentation Skills & Writing Skills), interaktywną wersją publikacji Blaze Grammar (z odpowiedziami) oraz dodatkowe ćwiczenia leksykalne - Companion w wersji interaktywnej.

  

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij