Szkoły prywatne » Welcome (dzieci)

Welcome 1
Elizabeth Gray, Virginia Evans
Welcome 2
Elizabeth Gray, Virginia Evans
Welcome 3
Elizabeth Gray, Virginia Evans

Opis serii

Podręczniki serii Welcome opracowane zostały dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. W części Welcome 1 oraz Welcome 2 grupa wesołych bohaterów zaprasza dzieci do zabawy: z dżinem Masidem, który na co dzień posługuje się magią, podróżują one do nowych, atrakcyjnych miejsc. Materiał językowy wprowadzany jest stopniowo, tak by dzieci mogły go dobrze opanować, rozwijając jednocześnie wszystkie sprawności językowe – umiejętność słuchania, mówienia, czytania oraz pisania. Welcome 3 to ostatni z podręczników tej serii. Oscar, bohater kursu Welcome, przenosi się wraz ze swoją rodziną do Edynburga, gdzie spotyka nowych przyjaciół i zostaje redaktorem gazetki szkolnej, The Welcome Weekly. Uczniowie poznają wraz z Oscarem zwyczaje i tradycje Zjednoczonego Królestwa, a w szczególności Szkocji. Vademecum kulturowe (Culture Clips) zapoznaje uczniów z kulturą brytyjską oraz realiami życia codziennego w Wielkiej Brytanii. Welcome 3 obejmuje sześć bloków tematycznych, z których każdy składa się z trzech rozdziałów. Materiał zawarty w każdym z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń przewidziany jest do realizacji w trakcie 80-100 godzin lekcyjnych. 

 

Najważniejsze cechy serii:

 • materiał językowy wprowadzany poprzez „żywy język”– ciekawe teksty czytanek oraz interesujące dialogi;
 • wprowadzanie słownictwa za pomocą kolorowych kart obrazkowych;
 • nauczanie gramatyki w kontekście sytuacyjnym;
 • interaktywne zadania służące ćwiczeniu słownictwa i struktur gramatycznych;
 • ciekawe artykuły przemawiające do wyobraźni uczniów (Welcome 3);
 • ukierunkowana nauka pisania oryginalnych tekstów (Welcome 3);
 • ćwiczenie wymowy dzięki łamańcom językowym;
 • piosenki i gry językowe;
 • pomysły prac do samodzielnego opracowania przez uczniów (Project, Photo File Section w Welcome 1-2);
 • cykliczne utrwalanie wcześniej wprowadzonego słownictwa i struktur;
 • regularne powtórki materiału oraz w Welcome 3 ocena postępów w nauce pod koniec każdego bloku tematycznego;
 • tekst przedstawienia teatralnego na koniec roku szkolnego (Welcome 1 i 2);
 • płyty CD z autentycznymi nagraniami;
 • kolorowy zeszyt ćwiczeń z naklejkami (Welcome 1 i 2);
 • testy oceniające poziom zaawansowania w nauce języka angielskiego w wygodnej formie umożliwiającej powielanie.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Welcome 1 - A1
Welcome 2 - A1
Welcome 3 - A1+

 

Opis komponentów

Podręcznik (Pupil's Book)

Podręcznik zawiera 14 rozdziałów po 3 lekcje (w Welcome 3 – 18 rozdziałów), w których w jasny sposób przedstawiono nowe słownictwo, struktury gramatyczne i funkcje językowe. Ponadto można w nim znaleźć dodatkowe rozdziały poświęcone świętom w krajach anglojęzycznych, a także tekst przedstawienia teatralnego (w Welcome 1 i 2).

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook)

Kolorowy zeszyt ćwiczeń zawiera dodatkowe ćwiczenia do wykorzystania w klasie lub jako zadanie domowe. Dodatkowo w zeszytach ćwiczeń Welcome 1 i 2 znajdują się również wycinanki (Hand Puppets) oraz naklejki. Zadania w zeszycie ćwiczeń mają utrwalać słownictwo i struktury gramatyczne wprowadzone na lekcji.


Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera szczegółowe plany lekcji oraz odpowiedzi do zadań znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. Dodatkowe materiały to pomysły na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego, łatwe do kopiowania testy w dwóch wersjach (Welcome 1 i 2) oraz zapisy nagrań do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu.


Karty obrazkowe (Picture Flashcards)

Karty obrazkowe przedstawiają ilustracje niezbędne do prezentowania i powtarzania słownictwa oraz struktur gramatycznych.


Companion

Companion to zeszyt zawierający tłumaczenie na język polski wszystkich wprowadzonych słówek oraz wyrażeń, objaśnienia wszystkich ważnych zagadnień gramatycznych, dodatkowe ćwiczenia z zakresu słownictwa oraz gramatyki z instrukcjami w języku polskim oraz testy umożliwiające uczniom samoocenę postępów w nauce (Welcome 1 i 2). Welcome Companion (cz. 1-3) jest dostępny bezpłatnie w plikach pdf - kliknij TUTAJ»


Płyty do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty CD zawierają nagrania do wszystkich zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń. Nagranie tekstu przedstawienia teatralnego powala uczniom poznać prawidłową wymowę i intonację.


Płyty dla ucznia (Pupil's Audio CDs )

Na płytach CD przeznaczonych dla ucznia można znaleźć nagrania słownictwa, dialogów, czytanek, łamańców językowych oraz przedstawienia teatralnego. Dzięki nagraniom uczeń ma możliwość słuchania tego materiału według indywidualnych potrzeb oraz ćwiczenia wymowy i intonacji.


DVD

Płyty DVD do kursu Welcome mogą być wykorzystywane w klasie, a także w domu. Żywe animacje, piosenki, zadania typu „popatrz i zrób” (watch and do) oraz interaktywne ćwiczenia pomagają w nauce podstaw języka angielskiego.


Portfolio językowe

Celem Portfolio językowego jest stymulowanie nauki języka angielskiego, pomoc uczniom w procesie uczenia się oraz osiąganiu postępów. Służy do dokumentowania nauki języka w klasie i poza nią.


Zbiór testów – do Welcome 3 (Test Booklet)

Zbiór testów zawiera sześć testów w dwóch wersjach umożliwiających ocenę postępów w nauce.


CD-ROM (Welcome 1 i 2)

Płyty CD-ROM zawierają duży wybór ciekawych zadań, które uczniowie mogą wykonywać podczas lekcji lub pracując samodzielnie.

 

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij