Szkoły prywatne » Star Kids (dzieci)

Star Kids 1
Virginia Evans, Jenny Dooley
Star Kids 2
Virginia Evans, Jenny Dooley
Star Kids 3
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Star Kids to nowy kurs dla uczniów klas 1-3, który wydawnictwo Express Publishing przeznacza wyłącznie dla prywatnych szkół językowych. Seria jest znakomitą propozycja dla nauczycieli, którzy poszukują dobrze skonstruowanych podręczników z bogatą obudową metodyczną i atrakcyjnymi, cyfrowymi komponentami. Kurs kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, regularne powtórki materiału i poszerzanie ogólnej wiedzy o świecie. Wykorzystuje różne metody nauczania i nowoczesne pomoce dydaktyczne, co sprawia, że zajęcia stają się przestrzenią doskonałej zabawy. Star Kids to gwarancja, że dzieci nie tylko posiądą określone umiejętności językowe, ale także polubią uczenie się języka angielskiego. Star Kids 1 jest przeznaczony do realizacji w ciągu ok. 50 jednostek lekcyjnych, a Star Kids 2 i Star Kids 3 - w ciągu ok. 70 jednostek lekcyjnych.
 

 

Najważniejsze cechy:

  • przejrzysta struktura podręcznika, uporządkowana pod kątem realizacji celów kształcenia
  • nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez dialogi sytuacyjne i ćwiczenia typu odgrywanie ról
  • nauka pisania w formie ćwiczeń wykorzystujących metodę projektów
  • bogactwo piosenek, gier i zabaw językowych, zadań projektowych i plastycznych
  • wskazówki jak się uczyć, które rozwijają samodzielność dziecka i pomagają opanować materiał
  • jasna prezentacja zagadnień gramatycznych, której towarzyszą umiejętnie dobrane ćwiczenia
  • regularne powtórki
  • systematyczne zapoznawanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych
  • uwrażliwianie na zagadnienia związane z ochrona środowiska; kształtowanie postawy prospołecznej

Seria stanowi perfekcyjne połączenie materiału drukowanego i cyfrowego. Nauczyciel może prowadzić lekcje przy użyciu oprogramowania do tablic interaktywnych, a uczeń korzystać z interaktywnego eBooka, czyli podręcznika cyfrowego.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Star Kids 1 - A1
Star Kids 2 - A1
Star Kids 3 - A1

 

Opis komponentów

Podręcznik (Pupil’s Book)


Podręcznik Star Kids 1 jest podzielony na 6 modułów. W każdym module znajdują się 2 rozdziały (units); każdy unit składa się z trzech jednostek (lessons) oraz sekcji Checkpoint. Podręcznik zawiera także dwie dodatkowe lekcje okolicznościowe, słowniczek obrazkowy oraz sekcję First Steps to Reading ćwiczącą czytanie oraz prawidłową wymowę. Poziom 1. kursu umiejętnie łączy naukę rozumienia ze słuchu i mówienia z przygotowaniem do czytania i pisania poprzez ćwiczenia typu pre-reading i pre-writing.

Podręczniki Star Kids 2 i 3 są podzielone na 10 modułów. Każdy moduł składa się z 4 jednostek (units) oraz sekcji Culture Channel  i Checkpoint. Podręczniki zawierają dwie dodatkowe lekcje okolicznościowe oraz dział Grammar Handbook z konsolidacją gramatyki do każdego modułu. Na końcu znajduje się słowniczek (Word List). Poziomy 2. i 3. kursu rozwijają wszystkie sprawności językowe, łącząc zabawę z nauką poprzez różnorodne ćwiczenia komunikacyjne i dialogi z życia codziennego.


Interaktywny eBook (Interactive eBook)
 

Interaktywny eBook to cyfrowa, przenaczona do odtwarzania na komputerze, wersja tradycyjnego podręcznika. Zawiera pełny materiał z podręcznika w interaktywnej formie, ścieżki dźwiękowe, lekturę (Reader), słowniczek z nagraną wymową, gry i kwizy.
 

Zeszyt ćwiczeń (Activity Book)

Kolorowy zeszyt ćwiczeń, zawierający także gry planszowe i naklejki. Wydany na papierze umożliwiającym pisanie i kolorowanie.
Star Kids 1 Activity Book zawiera dodatkowo Story cut outs oraz certyfikat; Star Kids 2 Activity Book oraz Star Kids 3 Activity Book zawierają także sekcje Modular Revision and Assessment.
 

Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Star Kids 2 i 3)

Zbiór znakomitych ćwiczeń utrwalających materiał leksykalny i gramatyczny zawarty w podręczniku.
 

Teacher’s Book (interleaved) & Posters

Książka nauczyciela zawiera: pełne scenariusze lekcji, dodatkowe pomysły na prezentowanie materiału leksykalno-gramatycznego, propozycje dodatkowych gier i zabaw, klucz odpowiedzi zarówno do podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń oraz zapis nagrań.
 

Teacher’s Resource Pack & Tests

Zbiór materiałów do kopiowania zawierający dodatkowe ćwiczenia oraz testy.
Star Kids 1 Teacher’s Resource Pack & Tests zawiera 6 Module tests bez podziału na grupy.
Star Kids 2 i 3 Teacher’s Resource Pack & Tests zawiera 10 Module tests z podziałem na grupy A i B oraz Exit tests.
 

Class Audio CDs

Na płytach znajdują się wszytkie nagrania do kursu oraz do testów.
 

Picture Flashcards

Karty obrazkowe w formie książeczki.  
 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń w interaktywnej wersji. Bezpośrednie linki do plakatów, kart obrazkowych oraz słowniczka a także gry planszowe, kwizy oraz lekturę (Reader).   
 

Certificate of Achievement

Aby pobrać plik, kliknij tutaj»

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij