6-letnia publiczna szkoła podst. » Starland

Starland 2 (podręcznik wieloletni)
Virginia Evans, Jenny Dooley
Starland 3 (podręcznik wieloletni)
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Starland to kurs języka angielskiego dla klas 4-6 sześcioletniej szkoły podstawowej. Podręczniki realizują wymogi podstawy programowej z 2012 r. z uwzględnieniem dostosowania do zasad wieloletniego użytkowania i są przeznaczone dla szkół korzystających z dotacji MEN. Dla klas realizujących podstawę programową z roku 2017 przygotowano edycję zatytułowaną Starland 1. Do nowej podstawy programowej, zachowując w niezmienionej formie zawartość wszystkich komponentów serii.  

 

Najważniejsze cechy serii Starland

 • program nauczania zgodny z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF);
 • przejrzysta prezentacja oraz gruntowne ćwiczenie materiału językowego;
 • tematyka i ćwiczenia dobrane i opracowane w taki sposób, by nie tylko zaciekawić uczniów, ale także zachęcić ich do nauki języka angielskiego;
 • bogaty wybór interesujących tekstów do czytania i słuchania;
 • wszystkie cztery sprawności językowe rozwijane i ćwiczone równomiernie;
 • systematyczne ćwiczenie sprawności mówienia poprzez dialogi sytuacyjne i odgrywanie scenek (Everyday English);
 • szeroka gama ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu;
 • ćwiczenia służące rozwijaniu krok po kroku umiejętności pisania;
 • krótkie i przejrzyste objaśnienia gramatyczne, którym towarzyszą ćwiczenia uporządkowane według stopnia trudności;
 • ćwiczenie wymowy i intonacji;
 • ćwiczenia oznaczone „Think” rozwijające umiejętność krytycznego myślenia;
 • ćwiczenia oznaczone „ICT” rozwijające – zgodnie z nową podstawą programową – umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 • propozycje prac projektowych do samodzielnego wykonania;
 • działy poświęcone kulturze i obyczajom krajów angielskiego obszaru językowego oraz innych krajów (Culture Corner);
 • działy poświęcone tematyce pojawiającej się w programie nauczania innych przedmiotów szkolnych (Across the Curriculum);
 • wskazówki ułatwiające efektywną naukę (Study Skills);
 • sekcje Time Out zawierające interesujące ćwiczenia służące nauce poprzez zabawę, quizy oraz piosenki;
 • regularne powtórki materiału zawierające zadania służące samodzielnemu sprawdzaniu wiadomości po każdym module (Self-Check);
 • Vocabulary Bank zawierający ćwiczenia utrwalające kluczowe słownictwo;
 • słowniczek angielsko-polski wraz z wymową na końcu podręcznika.  

 

Nr dopuszczenia MEN - podręcznik wieloletni

Starland 2 - 231/2/2010/2015
Starland 3 - 231/3/2010/2016

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Starland 2 - A1
Starland 3 - A2

 

Komponenty dostępne w ramach dotacji

Podręcznik (Student's Book)

Podręcznik został podzielony na osiem modułów, z których każdy zawiera sekcje:

 • a. Reading & Vocabulary – czytanie oraz aktywna nauka słownictwa;
 • b. Grammar – gramatyka wprowadzania w kontekście, za pomocą przejrzystych tabelek i praktycznych ćwiczeń;
 • c. Skills – ćwiczenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych;
 • d. Everyday English – ćwiczenie funkcji językowych oparte na komunikowaniu się w sposób celowy (ćwiczenie reagowania językowego w dialogach);
 • e. Culture Corner – sekcja kulturowa;
 • f. Across the Curriculum – sekcja międzyprzedmiotowa (np. geografia, biologia, literatura, sztuka, edukacja zdrowotna etc.);
 • g. Time Out – sekcja zawierająca np. gry, quizy, krzyżówki, piosenki.


Po każdym module znajduje się dział Self-Check. Na końcu podręcznika umieszczono Vocabulary Bank, który zawiera ćwiczenia utrwalające kluczowe słownictwo oraz Word List - słowniczek z wymową i polskimi odpowiednikami.     
 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar) - taki sam do wersji wieloletniej i niewieloletniej


Materiały zawarte w zeszycie ćwiczeń to m.in.: teoria gramatyczna wyjaśniana w języku polskim i przedstawiana w tabelach; ćwiczenia sprawdzające znajomość gramatyki; ćwiczenie i utrwalanie kluczowego słownictwa; rozwijanie wszystkich sprawności językowych; tłumaczenie zdań na język polski; dyktanda z użyciem nagrań; zadania do wykonania w parach.

 

Pozostałe komponenty serii - takie same do wersji wieloletniej i niewieloletniej

Podręcznik cyfrowy (interaktywny eBook)

Interaktywny eBook to podręcznik w wersji multimedialnej. Jest przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia, gry i słowniczek. To nowoczesne narzędzie edukacyjne wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie i bez stresu! Więcej» 


Cyfrowy zeszyt ćwiczeń (Interactive eWorkbook & Grammar Book)


Interaktywny eWorkbook to cyfrowa wersja pełnego zeszytu ćwiczeń przeznaczona do odtwarzania na komputerze. Uczeń za pomocą myszki lub klawiatury komputera wpisuje odpowiedzi, łączy elementy, wybiera wyrazy z listy. Ma także możliwość wydrukowania poszczególnych ćwiczeń. Po wykonaniu ćwiczenia natychmiast otrzymuje informację o wynikach – jeśli popełnił błędy, może zadanie wykonać jeszcze raz i lepiej opanować materiał.


Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela - opracowana w wersji angielskiej - zawiera: zwięzłe przedstawienie celów w każdym module; szczegółowe plany lekcji wraz z sugestiami jak prezentować materiał; dodatkowe ćwiczenia dla uczniów pracujących wolniej oraz dla uczniów pracujących szybciej; klucz do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń; zapis nagrań.


Dodatkowe materiały dla nauczyciela (Teacher's Resource Pack & Tests)

Książka zawiera zbiór niezwykle przydatnych materiałów w postaci dodatkowych zadań i ćwiczeń utrwalających.
 

Płyty CD do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty zawierają nagrania do wszystkich zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu znajdujących się w podręczniku i zeszycie ćwiczeń.


Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie. Nauczyciel stojący bezpośrednio przy tablicy może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę uczniów. Więcej

 

 

Materiały dodatkowe:

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij