Sprawności językowe » Smart Talk

Smart Talk: Listening & Speaking Skills 1
Jeff Zeter, Pamela S. Willcox, Jenny Dooley
Smart Talk: Listening & Speaking Skills 2
Jeff Zeter, Pamela S. Willcox, Jenny Dooley
Smart Talk: Listening & Speaking Skills 3
Jeff Zeter, Pamela S. Willcox, Jenny Dooley

Opis serii

Smart Talk: Listening & Speaking Skills to składająca się z trzech części seria wydawnicza, skierowana do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Jej celem jest stopniowe rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. Kurs poprzez ciekawe lekcje, nawiązujące do codziennych doświadczeń uczniów, staje sie swoistym przewodnikiem na drodze do biegłego posługiwania się językiem angielskim. Uczniowie, towarzysząc bohaterom serii – rodzeństwu Tomowi i Sally, ich rodzinie i uroczemu chomikowi – nabierają pewności siebie i skutecznie rozwijają umiejętności komunikacyjne. Każdy podręcznik jest bogato ilustrowany, a piękna i barwna szata graficzna zachęca do nauki. Kurs otwiera przed uczniami możliwość intensywnego słuchania języka angielskiego i częstego mówienia po angielsku – służy temu bogactwo ćwiczeń zaprojektowanych tak, aby pomóc dzieciom przezwyciężyć lęk przed wypowiadaniem się w obcym języku. Unikalne zadania, których skuteczność została potwierdzona w praktyce szkolnej, sprawiają, że uczniowie z dużym zaangażowaniem pracują z kursem Smart Talk już od pierwszej lekcji. 
 

Najważniejsze cechy serii:

 • w pełni kolorowe, bogato ilustrowane podręczniki stymulujące do nauki;
 • ogromny wybór fascynujących ćwiczeń rozwijających umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia;
 • progresywna konstrukcja każdej lekcji (od zadań łatwiejszych do trudniejszych), bazująca na uprzednio zdobytych umiejętnościach;
 • żywy, autentyczny język i sytuacje komunikacyjne z codziennego życia uczniów; 
 • test końcowy po każdym podręczniku.
 

Opis komponentów

Książka ucznia (Student’s Book)


Książka ucznia składa się z czternastu sześciostronicowych rozdziałów (Units) i testu końcowego (Final Test). 

Każdy rozdział ogniskuje się wokół innego tematu (Smart Talk 1 – np.: My Family, Meeting New Friends, Clothings, Food; Smart Talk 2 – np.:  Where Are You From, Hobbies, I Want To Be…, The Internet; Smart Talk 3 – np.: Invitations, A Bad Day, Volunteering, Go Camping). 

Rozdziały (Units) są zbudowane z następujących sekcji:
 • Warm-up – ćwiczenia powtórzeniowe oraz ćwiczenia łagodnie wprowadzające do nowej lekcji; 
 • Listening Practice – ćwiczenia typu dobieranie, wybór wielokrotny, prawda/fałsz, uzupełnianie luk i inne;
 • Speaking Practice – ćwiczenia do wykonania w parach, w grupach lub indywidualnie;
 • Self-check – ćwiczenia, dzięki którym uczeń może samodzielnie sprawdzić, czy opanował materiał z danego rozdziału.
Pomocą w nauce są:
 • ramki zawierające słownictwo, które koniecznie trzeba znać, przystępując do pracy z materiałem z nowego rozdziału (Do You Know?);
 • banki słów, zwrotów i zdań (Word Bank / Phrase Bank / Sentence Bank) przy poszczególnych zadaniach;
 • modelowe wypowiedzi ustne (Examples), na podstawie których uczeń buduje własną wypowiedź.
          

Klucz odpowiedzi dla nauczyciela (Teacher’s Key)


Klucz odpowiedzi zawiera zapis nagrań i odpowiedzi do zadań zamkniętych z książki ucznia (w tym do końcowego testu).


Płyty do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)


Płyty zawierają nagrania do zadań na rozumienie ze słuchu.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij