Egzamin FCE » FCE Use of English

FCE Use of English 1
(New edition)

Virginia Evans
FCE Use of English 2
(New edition)

Virginia Evans

Opis serii

FCE Use of English 1-2  (New edition) to podręczniki obejmujące pełny zakres gramatyki wymagany na egzaminie FCE. Publikacje zawierają przystępnie omówione reguły gramatyczne z jasnymi przykładami oraz bogaty wybór ćwiczeń dla uczniów od poziomu intermediate do upper intermediate. Różnorodne zadania umożliwiają systematyczne przyswajanie idiomów, czasowników złożonych, kolokacji, przyimków i zasad słowotwórstwa. Podręczniki systematycznie i rzetelnie przygotowują do egzaminu FCE w formule obowiązującej od 2015 roku, a także innych egzaminów o podobnym stopniu trudności.

 

Najważniejsze cechy

 • tabele prezentujące struktury gramatyczne w skondensowanej formie, a po nich - seria różnorodnych ćwiczeń umożliwiających przyswojenie nowego materiału;
 • segmenty zawierające testy luk oraz ćwiczenia na użycie czasowników złożonych, przyimków, idiomów, transformacji gramatycznych i kolokacji, a także ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność użycia słów, które sprawiają uczącym się angielskiego szczególną trudność;
 • zadania z zakresu mówienia dotyczące stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w wypowiedzi ustnej (Oral Development);
 • segmenty poświęcone utrwalaniu materiału (Consolidation);
 • przedstawienie formatu egzaminu i technik egzaminacyjnych – po każdych 4 rozdziałach w podręczniku znajdują się segmenty zawierające wzory zadań egzaminacyjnych (Practice Tests);
 • segment zawierający dodatkowe ćwiczenia typu egzaminacyjnego umieszczony na końcu podręcznika (Further Practice Section);
 • zestawienia: czasowników, rzeczowników i przymiotników w połączeniu z przyimkami, wyrażeń przyimkowych, zasad pisowni i interpunkcji, czasowników złożonych i związków frazeologicznych;
 • listy prezentujące zasady słowotwórcze.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF: B2

 

Wykaz komponentów

 • Podręcznik (Student's Book) - wersja drukowana.
   
 • Podręcznik interaktywny

  Podręcznik interaktywny FCE Use of English to cyfrowa wersja tradycyjnego podręcznika pod tym samym tytułem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak:

         - odtwarzanie ścieżek dźwiękowych
         - automatyczne sprawdzanie odpowiedzi
         - wyświetlanie przydatnych informacji i komentarzy
         - sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.

  Podręcznik interaktywny jest programem komputerowym przeznaczony dla:

       - osób samodzielnie przygotowujących się do egzaminu FCE oraz innych egzaminów na podobnym poziomie zaawansowania językowego
       - nauczycieli prowadzących lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dowolnego typu.
                                                                                                                                    Więcej»
   
 • Książka nauczyciela (Teacher's Book - overprinted)
  Książka nauczyciela zawiera pełny materiał z podręcznika z nadrukowanymi odpowiedziami, przykładowe wypowiedzi ustne oraz dodatkowe testy w wersji A i B. 

 


 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij