Egzamin FCE » Wishes B2.1-B2.2

Wishes B2.1 (New edition)
Virginia Evans, Jenny Dooley
Wishes B2.2 (New edition)
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Podręczniki serii Wishes zostały opracowane z myślą o osobach przygotowujących się do egzaminu Cambridge First Certificate in English, którego nowa formuła obowiązuje od 2015 r. lub innych egzaminów na podobnym poziomie zaawansowania językowego. Umiejętnie łączą rozwijanie kompetencji językowych z wszechstronnym przygotowaniem do egzaminu w zakresie wszystkich jego części składowych: czytania, pisania, użycia słownictwa i struktur gramatycznych, słuchania oraz mówienia. Materiał zawarty w każdym z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń przewidziany jest do realizacji w trakcie 100-120 godzin lekcyjnych.

 

Najważniejsze cechy

  • autentyczne teksty łączące interesujące treści z faktami z zakresu kultury, vademecum kulturowe (Culture Clips), sekcje Curricular Cuts oraz Green Issues, do których opracowano różnorodne zadania mające na celu rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem;
  • ćwiczenie i aktywizacja słownictwa, w tym kolokacji, idiomów, przyimków oraz czasowników złożonych (phrasal verbs);
  • bogaty wybór ciekawych tekstów umożliwiających rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu;
  • segmenty zawierające zadania z zakresu użycia słownictwa i struktur gramatycznych, słuchania i mówienia oparte na wzorach odpowiednich części egzaminu FCE;
  • segmenty poświęcone gramatyce obejmujące wszystkie ważne zagadnienia gramatyczne wraz z krótkim repetytorium (Grammar Reference Section) i dodatkowymi ćwiczeniami;
  • rozwijające sprawność pisania segmenty zawierające ćwiczenia i szczegółową analizę wypracowań oraz modele wszystkich typów wypowiedzi pisemnych;
  • płyty CD z oryginalnymi nagraniami, w których wypowiadają się osoby posługujące się różnymi regionalnymi odmianami języka oraz słychać naturalne odgłosy otoczenia;
  • dodatkowe segmenty zawierające ćwiczenia z zakresu transformacji ze słowem-kluczem, słowotwórstwa, zadań wielokrotnego wyboru, uzupełniania luk w tekście.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Wishes B2.1
Wishes B2.2

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student's Book)

Każdy podręcznik zawiera pięc bloków tematycznych zakończonych powtórką zrealizowanego materiału. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference), lista czasowników nieregularnych oraz bardzo przydatne suplementy.


Podręcznik w wersji cyfrowej (Interactive eBook) 
 

Podręcznik w wersji cyfrowej, przeznaczony do odtwarzania na komputerze. Zawiera pełny materiał z książki ucznia, ścieżki dźwiękowe i dodatkowe materiały. Umożliwia wykonywanie zadań w formie interaktywnej, co wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem.


Zeszyt ćwiczeń (Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Ponadto w zeszycie ćwiczeń uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.


Książka nauczyciela (Teacher's Book)

Książka nauczyciela zawiera wszystkie zadania z podręcznika wraz z nadrukowanymi odpowiedziami, przykładowe wypowiedzi pisemne oraz zapis nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. 


Zeszyt ćwiczeń - wersja dla nauczyciela (Teacher's Workbook)

Zeszyt ćwiczeń w wersji dla nauczyciela zawiera wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń ucznia wraz z podanymi odpowiedziami i zapisem nagrań.


Płyty CD do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają nagrania wszystkich dialogów i tekstów do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu znajdujących się w podręczniku. Na płytach można również znaleźć nagrania przykładowych wypowiedzi ustnych.


Płyty CD do zeszytu ćwiczeń (Workbook Audio CDs)

Płyty CD do zeszytu ćwiczeń zawierają nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu znajdujących się w zeszycie ćwiczeń.


Zbiór testów (Test Booklet)

Zawiera łatwe do powielenia testy, umożliwiające ocenę postępów w nauce. Testy pozwalają na sprawdzenie stopnia opanowania całego materiału realizowanego w trakcie roku szkolnego.
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software)

Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika (i zeszytu ćwiczeń) oraz ilustracje, teksty, nagrania audio, filmy, gry, quizy językowe, słowniczek. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij