Egzamin FCE » Upstream B2-B2+

Upstream Intermediate (B2) New revised edition
Virginia Evans, Jenny Dooley
Upstream Upper Intermediate (B2+)
New revised edition
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Nowe wydanie serii Upstream B2-B2+ uwzględnia zmiany w egzaminie FCE obowiązujące od 2015 roku. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla każdego z poziomów. Podręczniki przeznaczone są dla uczniów, studentów szkół wyższych oraz uczestników kursów językowych przygotowujących się do egzaminu FCE. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka angielskiego z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Materiał zawarty w każdym z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń przewidziany jest do realizacji w trakcie 100-120 godzin lekcyjnych.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Upstream Intermediate - B2
Upstream Upper Intermediate - B2+

 

Opis komponentów


Podręcznik (Student’s Book)

Każdy podręcznik zawiera dziesięć bloków lekcyjnych ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja bloków lekcyjnych pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference) oraz bardzo przydatne suplementy, np. lista czasowników nieregularnych, sekcja CLIL, sekcja Style (o stylach wypowiedzi). 


Zeszyt ćwiczeń (Student’s Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Można w nim znaleźć również zapisy nagrań do ćwiczeń z zakresu słuchania, a także – w zeszcie ćwiczeń do poziomu Upper Intermediate – przykładowy egzamin FCE. Ponadto w zeszycie ćwiczeń do poziomu Intermediate uczeń znajdzie przydatne repetytorium z gramatyki obejmujące przejrzyste objaśnienia zagadnień gramatycznych wprowadzonych w podręczniku oraz zestawy ćwiczeń umożliwiające systematyczne ćwiczenie całego materiału.


Zeszyt ćwiczeń - wersja dla nauczyciela (Teacher’s Workbook)

Zawiera wszystkie zadania z zeszytu ucznia wraz z odpowiedziami. Dostępny na poziomie Intermediate.


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

Do podręcznika na poziomie Intermediate opracowana została książka nauczyciela w wersji interleaved. Na stronach umieszczonych pomiędzy stronami lekcji z podręcznika znajdują się pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z nadrukowanymi odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku. Książka nauczyciela do poziomu Upper Intermediate zawiera pełne scenariusze lekcji, odpowiedzi do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku oraz zapis nagrań do zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. W książce nauczyciela do poziomu Upper Intermediate zamieszczono także odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń. 


Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class Audio CDs & WB CDs)

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają nagrania wszystkich tekstów, dialogów, zadań ćwiczących wymowę i intonację, a także nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.


Płyty CD dla ucznia (Student's Audio CDs)

Płyty CD zawierają nagrania wszystkich głównych tekstów i pozwalają na samodzielne ćwiczenie wymowy i intonacji oraz umiejętności rozumienia ze słuchu.
 

Zbiór testów (Test Booklet)

Zbiory testów zawierają łatwe do powielenia testy sprawdzające postępy w nauce w trakcie całego roku szkolnego.
 

Oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software) - dotyczy Upstream B2+

Unikatowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Program zawiera setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów podręcznika oraz ilustracje, teksty i nagrania. Mogą one być zaprezentowane jednocześnie całej klasie i używane interaktywnie.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij