CLIL Readers » CLIL Readers: Poziom B1+/B2

Alligators
Virginia Evans, Jenny Dooley
The 7 Engineering Wonders of the Modern World
Virginia Evans, Jenny Dooley
The 7 Wonders of the Ancient World
Virginia Evans, Jenny Dooley
 
The Amazon Rainforest II
Virginia Evans, Jenny Dooley
The Maori People
Virginia Evans, Jenny Dooley
The Tundra Biome
Virginia Evans, Jenny Dooley
Venomous Snakes
Virginia Evans, Jenny Dooley
Volcanoes
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Discover Our Amazing World Readers to nowa, dokumentalna seria, która łączy naukę języka angielskiego z poznawaniem zagadnień z innych obszarów kształcenia. Seria została opracowana w oparciu o metodę CLIL - Content and Language Integrated Learning - i pozwala na jednoczesne nauczanie języka obcego i przekazywanie wiadomości z zakresu innych przedmiotów, np. biologii, historii, geografii. Pomaga uczniom zdobyć umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach wykraczających poza sferę codziennej komunikacji. Rozwija także zdolność krytycznego myślenia, zachęca do podejmowania dyskusji i samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach.

Poszczególnym tytułom towarzyszy aplikacja CLIL App umożliwiająca wysłuchanie ścieżek dźwiękowych, obejrzenie filmów oraz wykonywanie ćwiczeń w interaktywnej formie.

Seria "CLIL Readers: Discover Our Amazing World" uzyskała nominacją do prestiżowej nagrody ELTons 2014 w kategorii Innovation in Learner Resources.

Zobacz film o serii Discover Our Amazing World
 

 

Każdy tytuł zawiera:

  • kilka rozdziałów z krótkimi tekstami poświęconymi różnym zagadnieniom związanym z danym tematem,
  • piękne fotografie, które pomagają zrozumieć tekst,
  • słowniczki angielsko-angielskie (Word Bank) wzbogacone o ilustracje,
  • sekcje z ćwiczeniami, które pozwalają opanować nowe słownictwo i sprawdzają zrozumienie tekstów (Pre-Reading Activities, While-Reading Activities, After-Reading Activities),
  • zadania ICT polegające na wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu prezentacji na dany temat,
  • zadania Think! uczące krytycznego myślenia,
  • sekcję Revision, która umożliwia powtórzenie i utrwalenie materiału. Zadania z tej sekcji to: Listening Activities, Reading Activities, Speaking & Writing Activities,
  • sekcję Reading in Context, która pozwala wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do pracy z innymi tekstami,
  • sekcję Amazing Facts przedstawiającą ciekawostki związane z danym tematem.

 

Poziom wg CEF: B1+/B2

 

Strona www serii CLIL Readers - www.clilreaders.com»

 

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij