Egzamin CPE » CPE Practice Tests

CPE Practice Tests 1
Bob Obee, Virginia Evans
CPE Practice Tests 2
Virginia Evans, Jenny Dooley
CPE Practice Tests 3
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis publikacji

CPE Practice Test 1-3 (New Edition) to zbiory testów przygotowanych zgodnie z obowiązującą od 2013 roku formułą egzaminu Certificate of Proficiency in English. Publikacje pozwalają zapoznać się z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych i pomagają rozwijać umiejętności językowe na poziomie wymaganym na egzaminie.
 

 

Poziom biegłości językowej wg CEF: C2

 

Opis komponentów

Podręcznik (Student’s Book)


Podręcznik zawiera: wstęp z informacją o strukturze poszczególnych części egzaminu, sześć kompletnych przykładowych testów do wszystkich czterech części egzaminu (Reading & Use of English, Writing, Listening, Speaking) oraz materiały wizualne do sekcji Speaking.
 

Klucz odpowiedzi (Answer Key)


Klucz, wydany w postaci odrębnej broszury, zawiera odpowiedzi do zadań zamkniętych i modelowe odpowiedzi do zadań otwartych z sekcji Speaking i Writing
 

Płyty CD do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)


Nagrania pozwalają na ćwiczenie i sprawdzanie umiejętności rozumienia ze słuchu w warunkach egzaminacyjnych. Oznacza to, iż na płytach CD uczący się - oprócz instrukcji do zadań - znajdą właściwe dla egzaminu przerwy i powtórzenia.

 


 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij