Egzamin PET » PET for Schools. Practice Tests

PET for Schools. Practice Tests
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis publikacji

PET for Schools. Practice Tests to książka zawierająca 10 kompletnych zestawów testów opracowanych zgodnie z obowiązującym formatem egzaminu PET for Schools i skutecznie do niego przygotowująca.

 

Najważniejsze cechy

  • 10 testów zawierających tematy, słownictwo i struktury określone w sylabusie egzaminu PET for Schools.
  • Materiał zawarty na płytach audio - polecenia, wymagane pauzy i powtórzenia - umożliwia stworzenie identycznych warunków jak podczas Listening Test na egzaminie.
  • Karty odpowiedzi (materiał do kopiowania) dają okazję do zapoznania się z techniką przenoszenia odpowiedzi na kartę w warunkach limitu czasowego podczas egzaminu.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF: B1

 

Opis komponentów

Książka ucznia (Student’s Book)

 
10 kompletnych testów i karty do nanoszenia odpowiedzi (Photocopiable Sample Answer Sheets) oraz materiały wizualne do części ustnej egzaminu (Visual Prompts).
 

Książka nauczyciela (Teacher’s Book overprinted)


Pełny materiał z książki ucznia z naniesionymi odpowiedziami do zadań zamkniętych, modelowe odpowiedzi do zadań otwartych (Writing Paper), zapis nagrań oraz rozbudowane o sugerowane odpowiedzi sekcje Speaking Tests. 
   

Płyty audio do wykorzystania w klasie (Class Audio CDs)

 
Zestaw pięciu płyt audio zawiera nagrania do sekcji Listening wraz z poleceniami egzaminacyjnymi, pauzami i wymaganymi powtórzeniami odpowiednich fragmentów.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij