Egzamin CPE » Upstream C2

Upstream Proficiency C2
New Edition

(egzamin CPE 2013 r.)
Virginia Evans, Jenny Dooley

Opis serii

Nowe wydanie podręcznika Upstream uwzględnia zmiany w egzaminie CPE, obowiązujące od 2013 roku. Zawiera materiał potrzebny do systematycznego doskonalenia wszystkich sprawności językowych umożliwiających skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie w stopniu odpowiednim dla poziomu zaawansowanego. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów, studentów szkół wyższych oraz uczestników kursów językowych przygotowujących się do egzaminu CPE. Seria Upstream w nowoczesny sposób łączy aktywną naukę języka angielskiego z bogactwem tematów bliskich uczącym się oraz urozmaiconymi zadaniami. Materiał zawarty w podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń przewidziany jest do realizacji w trakcie 100-120 godzin lekcyjnych.

 

Poziom biegłości językowej wg CEF

Upstream Proficiency - C2

 

Opis komponentów


Podręcznik (Student’s Book)

Każdy podręcznik zawiera dziesięć bloków lekcyjnych ujętych w pięć bloków tematycznych. Konstrukcja bloków lekcyjnych pozwala na wprowadzanie nowego materiału leksykalno-gramatycznego przy jednoczesnym powtarzaniu materiału uprzednio wprowadzonego, co w dużym stopniu ułatwia naukę, a także pozwala dostrzec ciągłe postępy. Dzięki szerokiej gamie ćwiczeń uczniowie rozwijają systematycznie wszystkie sprawności językowe. Na końcu każdego podręcznika znajduje się podsumowanie gramatyki (Grammar Reference), przykładowy egzamin CPE (Practice Test) oraz bardzo przydatne suplementy.


Zeszyt ćwiczeń (Workbook)

Zawiera bogaty wybór zachęcających do nauki zadań i przydatnych ćwiczeń z zakresu słownictwa, gramatyki, użycia języka w komunikacji, czytania, słuchania oraz pisania. Można w nim znaleźć również przykładowy egzamin CPE (Practice Test).


Książka nauczyciela (Teacher’s Book)

W książce nauczyciela znajdują się pełne scenariusze lekcji, odpowiedzi do wszystkich zadań oraz testów znajdujących się w podręczniku, a także zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu zawartych w podręczniku.


Płyty CD do wykorzystywania w klasie (Class Audio CDs & WB CDs) 

Płyty CD do wykorzystania w klasie zawierają nagrania wszystkich tekstów, dialogów, zadań ćwiczących wymowę i intonację, a także nagrania do ćwiczeń rozwijających i sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu.
 

Płyty CD dla ucznia (Student's Audio CDs)

Płyty CD dołączane do podręcznika zawierają nagrania wszystkich głównych tekstów pozwalające na samodzielne ćwiczenie wymowy i intonacji oraz umiejętności rozumienia ze słuchu.
 

Klucz do zeszytu ćwiczeń (Workbook Key)

Klucz zawiera odpowiedzi do zadań i testu znajdujących się w zeszycie ćwiczeń i oraz zapis nagrań.
 

Zbiór testów (Test Booklet)
 

Zbiór testów zawiera łatwe do powielenia testy sprawdzające postępy w nauce w trakcie całego roku szkolnego.


Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie zawiera pełny materiał z podręcznika i zeszytu ćwiczeń prezentowany w interaktywnej formie, a także filmy dokumentalne z dodatkowymi ćwiczeniami oraz interaktywny słowniczek. Więcej»

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij