Język angielski zawodowy z serią Career Paths

 

Career Paths to:

 • unikalna seria wydawnicza, która w sposób wszechstronny kształci umiejętność posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej, łącząc rozwijanie wszystkich sprawności językowych z poznawaniem słownictwa związanego z daną specjalnością zawodową,
 • ponad 50 dostępnych tytułów, obejmujących wszystkie obszary kształcenia zawodowego wskazane w nowej podstawie programowej kształcenia zawodowego i szybko realizowane plany wydawnicze na kolejne tytuły serii,
 • perfekcyjne opracowanie pod względem metodycznym i merytorycznym. Każdy tytuł powstaje we współpracy doświadczonych autorów podręczników do nauki języka angielskiego i specjalistów w zakresie danej specjalności zawodowej.
Career Paths jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu publikacje, wynikające z konieczności posługiwania się językiem angielskim w pracy oraz na zmiany w polskim szkolnictwie (więcej o reformie edukacji»).
 

Szczegółowe opisy poszczególnych tytułów,
przykładowe strony, komponenty, ceny
- kliknij tutaj»

Jakie są opinie nauczycieli o serii Career Paths?
 

"Z powodzeniem prowadzę zajęcia w oparciu o podręcznik Construction I – Buildings z serii Career Paths. Książka sprzyja nie tylko poznaniu specyficznego słownictwa poprzez krótkie, treściwe teksty, ale także pozwala równomiernie ćwiczyć wszystkie sprawności językowe. W nauce bardzo pomocny jest glosariusz stanowiący integralną część publikacji. Zaletą jest również to, że w miarę realizacji materiału poziom trudności wzrasta".

Anna Lisowska
Politechnika Świętokrzyska

"Książki z serii Career Paths są bezkonkurencyjne na rynku, jeżeli chodzi o liczbę tytułów oraz cenę!"

Beata Spyra-Dziechciarek
Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu

"W policealnej szkole medycznej prowadzę zajęcia w oparciu o książkę Medical z serii Career Paths. Podręcznik jest dla mnie bazą do nauczania języka medycznego na kierunkach: ratownik medyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny oraz technik elektroradiolog. Tematy dobrane są adekwatnie do programu, a ja uzupełniam je materiałami dodatkowymi, charakterystycznymi dla danego zawodu. Konstrukcja lekcji jest optymalna – przeważnie udaje się zrealizować jeden unit w ciągu jednej lekcji. Poziom trudności tekstów uważam za odpowiedni dla potrzeb moich uczniów. Podoba mi się także to, że każdą lekcję wypełniają ćwiczenia rozwijające wszystkie sprawności językowe."

Bożena Daszuta
Policealna Szkoła Medyczna im. H. Chrzanowskiej w Morawicy


"Hotels and Catering z serii Career Paths wydawnictwa Express Publishing jest książką bardzo dobrze opracowaną pod względem merytorycznym. Lekcje są zwięzłe, co pozwala na ich wygodne rozplanowanie. Książka zawiera bardzo bogate słownictwo tematyczne. Występują interesujące teksty oraz ciekawe słuchanki. Praca z podręcznikiem pozwala na zintegrowane rozwijanie wszystkich sprawności językowych."

Grażyna Lipska
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach

"W książce Hotels and Catering z serii Career Paths bardzo podoba mi się struktura lekcji. W ciekawy sposób dobrano ćwiczenia, które sprawdzają przedłożoną wiedzę. Ponadto poziom ćwiczeń jest bardzo trafnie dostosowany. Dzięki temu uczniowie klas technikum, ale i klas zasadniczej szkoły zawodowej nie mają problemu z ich wykonaniem. Również bardzo trafnie dobrano słownictwo, a forma jego podania jest bardzo przejrzysta i czytelna dla uczniów (np. wytłuszczone wyrazy). Tematyka zaprezentowana w książce faktycznie zainteresowała uczniów i to zainteresowanie widać na zajęciach. Książka prezentuje wiele pod względem merytorycznym, za niewiele."

Agnieszka Marek
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Dla kogo przeznaczona jest seria Career Paths?


Dla wszystkich, którzy umiejętność posługiwania się językiem angielskim traktują jako kluczową kompetencję umożliwiającą aktywne funkcjonowanie na zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Z serii mogą korzystać:
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników i szkół zawodowych. W tych szkołach książki z serii Career Paths mogą być stosowane jako publikacje dodatkowe, które towarzyszą podręcznikowi wiodącemu do nauki języka angielskiego ogólnego (np. On Screen, Matura Prime Time Plus, Matura Upload, Upstream),
 • uczniowie szkół policealnych,
 • studenci
 • uczący się na wszelkiego typu kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych,
 • uczestnicy specjalistycznych kursów językowych (ESP) prowadzonych przez prywatne szkoły językowe, zarówno w grupach, jak i na zajęciach one-to-one.


Czy wymagany jest numer dopuszczenia MEN dla publikacji do języka obcego zawodowego z serii Career Paths?


Nie, jeśli jest materiałem edukacyjnym zastępującym lub uzupełniającym podręcznik i umożliwia realizację programu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych (Art. 1 pkt 1b oraz Art. 22aa. pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).
 

Na jakim poziomie trzeba znać język angielski ogólny, aby skutecznie korzystać z serii Career Paths?


Większość tytułów serii jest skierowana do osób posługujących się językiem angielskim na poziomach od A1 do B1, co jest niezwykle cenną zaletą wyróżniającą serię Career Paths na rynku publikacji ESP, które często wymagają od użytkowników opanowania języka angielskiego ogólnego na wyższych poziomach.   
 

Jakie bezpłatne materiały dodatkowe towarzyszą serii Career Paths?

 
Program nauczania języka angielskiego w kształceniu zawodowym. Kurs (IV.1) dla zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nowa podstawą programową obowiązującą od 2012 roku. Pobierz»

oraz do wybranych tytułów:
 • Rozkłady materiału w plikach otwartych (doc) – umożliwiających modyfikację w zależności od potrzeb danej grupy uczniów – i zamkniętych (pdf). Pobierz»
 • Kartkówki w plikach otwartych (doc) – umożliwiających modyfikację w zależności od potrzeb danej grupy uczniów – i zamkniętych (pdf). Pobierz»
 • Karty pracy (po jednej do każdego unitu) w plikach otwartych (doc) – umożliwiających modyfikację w zależności od potrzeb danej grupy uczniów – i zamkniętych (pdf). Pobierz»
 • Słowniczki angielsko-polskie. Pobierz»
 

Jakie umiejętności będą posiadać uczniowie korzystający z serii Career Paths?


Uczniowie zdobędą umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie na polu kontaktów zawodowych. A w języku efektów kształcenia będą: 
 • posługiwać się zasobem środków językowych umożliwiających realizację zadań zawodowych,
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych,
 • analizować i interpretować teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych,
 • formułować wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy,
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.
 

Czy seria Career Paths odpowiada obszarom kształcenia wyszczególnionym w "Podstawie programowej kształcenia w zawodach”?

(Aby pobrać dokument "Podstawa programowa kształcenia w zawodach"
kliknij tutaj»)

Zdecydowanie tak! Seria już liczy ponad 50 tytułów i szybko wzbogaca się o nowe. Jest jedyną serią wydawniczą na rynku ESP oferującą tak szeroki wybór tytułów z każdego obszaru kształcenia zawodowego.
 

Obszar administracyjno-usługowy

Accounting»
Banking»
Beauty Salon»
Business English»
Civil Aviation»
Finance»
Flight Attendant»
Insurance»
Kindergarten Teacher»
Law»
Logistics»
Management I i II»
MBA English»
Merchant Navy»
Sales and Marketing»
Science»
Secretarial»
Security Personnel»
Taxi Drivers»
World Cup»
Olympics»
 

Obszar budowlany

Architecture»
Construction I: Buildings, Construction II: Roads & Highways»
Plumbing»

Obszar elektryczno-elektroniczny

Computing»
Computer Engineering»
Electrician»
Electronics»
Engineering»
Nuclear Engineering»
Information Technology»
Software Engineering»

Obszar mechaniczno-górniczy

Mechanics»
Mechanical Engineering»
Mining: Natural Resources II»
Natural Gas I»
Petroleum I-II»

Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska

Agriculture»
Environmental Engineering»
Environmental Science»
Forestry»
Fishing & Seafood Industry»
 

Obszar turystyczno-gastronomiczny

Cooking»
Food Service Industries»
Hotels & Catering»
Tourism»
 

Obszar medyczno-społeczny

Air Force»
Dentistry»
Dental Hygienist»
Command & Control»
Firefighter»
Fitness Training»
Medical»
Navy»
Nursing»
Physician Assistant»
Physiotherapy»
Police»
Sports»

 

Obszar artystyczny

Art & Design»
 

MENU Dla nauczyciela

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij