Nasi partnerzy

Stowarzyszenie PASE jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce. W 1993 Stowarzyszenie PASE utworzyło system inspekcji i akredytacji szkół językowych. Instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania języków obcych, przyznajemy znak jakości PASE. PASE jest członkiem stowarzyszonym EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) europejskiej organizacji zajmującej się promowaniem jakości w nauczaniu języków obcych.

www.pase.pl

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest krajowym operatorem programu English Teaching stworzonym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2000 roku. Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

www.englishteaching.org.pl

 

  Portal, którego celem jest stworzenie aktywnego, ogólnopolskiego systemu informacji o popycie i podaży na rynku szkoleń językowych, o możliwościach nauki samodzielnej i wspomaganej, a także stworzenie miejsca z informacjami dla lektorów o możliwościach rozwoju (szkolenia, konferencje, seminaria, nowości na rynku wydawniczym, itp.).

www.szukaj-lektora.pl

 

 
Mary Glasgow Magazines to wydawnictwo specjalizujące się w publikowaniu materiałów do nauki języków obcych. Są to: czasopisma w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim oraz lektury w języku angielskim, a także materiały do kopiowania dla nauczycieli języka angielskiego z cyklu Timesaver. Czasopismom towarzyszy innowacyjna strona internetowa umożliwiająca m.in. wykonywanie ćwiczeń on-line, publikowanie własnych materiałów oraz kontakt z prenumeratorami z całego świata – www.maryglasgowplus.com.

Oferta wydawnictwa Mary Glasgow Magazines jest dostępna w sklepie internetowym: www.eshop.egis.com.pl.
 

 

 
Helbling Languages to znany na całym świecie wydawca materiałów do nauki języka angielskiego. Szczególny nacisk kładzie na innowacyjność w nauczaniu, opierając się na psychologii kognitywnej oraz nowoczesnej metodyce. Publikacje wydawane przez Helbling Languages odpowiadają potrzebom uczniów o różnych stylach uczenia się, a dla nauczycieli są źródłem inspiracji i pomocą w ciekawym nauczaniu. Wśród autorów znajdują się m.in.: Herbert Puchta, David A. Hill, Scott Thornbury, Mario Rinvolucri. Strona internetowa wydawnictwa: www.helblinglanguages.com

 
Oferta wydawnictwa Helbling Languages jest dostępna w sklepie internetowym: www.eshop.egis.com.pl.

 

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij