Oprogramowanie Express Publishing

Nowoczesne technologie w nauczaniu

Nowoczesne narzędzia edukacyjne śmiało torują sobie drogę do klas szkolnych. Tablica interaktywna to najbardziej fascynujący przykład takich narzędzi. Jest to reagująca na dotyk biała tablica, na której - przez projektor - wyświetlany jest ekran komputera. Specjalne elektroniczne pióro, którym dotykamy tablicy, steruje pracą urządzenia. Dzięki temu, stojąc przy tablicy możemy korzystać z wszystkich funkcji komputera. Wykorzystanie tablicy interaktywnej sprawia, że uczniowie są bardziej skoncentrowani i kreatywni, lepiej współpracują z nauczycielem i innymi uczniami, wzrasta motywacja do nauki. Nauczyciele otrzymują możliwość prezentowania i ćwiczenia materiału w ciekawszy i bardziej dynamiczny sposób oraz zyskują czas - ten potrzebny na przygotowanie ciekawej lekcji i ten, który mogą przeznaczyć na efektywne nauczanie podczas lekcji.


 

Oprogramowanie do podręczników Express Publishing

Co sprawia, że tablica interaktywna staje się czymś więcej niż kolejną nowinką technologiczną? Oprogramowanie stworzone przez Express Publishing łączy możliwości, jakie dają nowoczesne narzędzia z  zasadami metodyki nauczania. Sądząc po ogromnym zainteresowaniu i przychylnych komentarzach użytkowników naszych oprogramowań, udało się nam znaleźć właściwe proporcje. Niezwykle łatwe w obsłudze, funkcjonalne, współpracujące z wszystkimi rodzajami tablic interaktywnych. Wszystkie elementy kursów Express Publishing zgromadzone w jednym miejscu i prezentowane w interaktywnej formie: teksty, ilustracje, gry, ścieżki audio, filmy, klucze odpowiedzi, transkrypcja nagrań. Możliwość robienia na tablicy notatek, podkreślania, wymazywania, powiększania wybranych fragmentów tekstów! Wyobraźmy sobie, że nauczyciel wprowadza nowe zagadnienie gramatyczne w sposób tradycyjny: musi narysować na zwykłej tablicy tabelę, podać przykłady itd., kontrolując jednocześnie, czy wszyscy uczniowie uważają. Dzięki tablicy interaktywnej i naszemu oprogramowaniu wystarczy kliknąć odpowiednią sekcję gramatyczną wzbogaconą o elementy graficzne i animowane (np. filmy). To samo w przypadku nauki budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych - wystarczy kliknąć, aby zaprezentować zasady, przykłady, modelowe wypowiedzi i interaktywne ćwiczenia. Podobnie przy analizowaniu nagrań - klikamy i na ekranie pojawia się transkrypcja. Oprogramowanie Express Publishing to niezwykle bogate źródło perfekcyjnie opracowanych interaktywnych materiałów!

 

 

Happy Hearts Starter, 1, 2 - Interactive Whiteboard Software
 

 

Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym serii Happy Hearts. Dostępne oprogramowania: Happy Hearts Starter, Happy Hearts 1, Happy Hearts 2.
 
Oprogramowanie zawiera:

 • kompletny materiał z książki ucznia oraz plakaty
 • znakomitą grafikę, która podoba się dzieciom
 • animowaną prezentację słownictwa
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • wszystkie zawarte w książce ucznia ścieżki dźwiękowe (z opcją wyświetlania tekstu)
 • filmy animowane (z opcją wyświetlania tekstu)
 

 

Smileys 1-5 - Interactive Whiteboard Software

 
Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla klas klas 1-3 szkół podstawowych kursu Smileys. Dostępne oprogramowania: Smileys 1, Smileys 2, Smileys 3, Smileys 4, Smileys 5.

Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami Let's celebrate!, Extra Vocabulary Practice, plakatami i słowniczkiem) oraz zeszytu ćwiczeń
 • animowane historyjki oraz piosenki (z opcją wyświetlania tekstu)
 • karty obrazkowe służące do prezentacji i ćwiczenia nowego słownictwa
 • wszystkie zawarte w podręczniku i ćwiczeniach ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • duży wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • lekturę w formie filmu animowanego z opcją wyświetlania tekstu i ćwiczeniami

 

Fairyland 1-6 - Interactive Whiteboard Software

 
Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych kursu Fairyland. Dostępne oprogramowania: Fairyland 1, Fairyland 2, Fairyland 3, Fairyland 4, Fairyland 5.

Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika i plakaty
 • przyciągające wzrok ilustracje, z uwzględnieniem tych, które zawiera podręcznik
 • karty obrazkowe służące do prezentacji i ćwiczenia nowego słownictwa
 • wszystkie zawarte w książce ucznia i ćwiczeniach ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją
 • animowane dialogi oraz piosenki (z opcją wyświetlania tekstu)
 • prezentację gramatyki w animowany, przemawiający do dzieci sposób
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • sekcje poświęcone nauce budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • wszystkie gry zawarte w ćwiczeniach ucznia
 

 

Star Kids 1-3 - Interactive Whiteboard Software

 
  Oprogramowanie jest komponentem kursu Star Kids przeznaczonego dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
Dostępne oprogramowania: Star Kids 1, Star Kids 2, Star Kids 3.
 
Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z lekcjami okolicznościowymi) oraz zeszytu ćwiczeń
 • ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją do zadań zawartych w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
 • animowane historyjki oraz piosenki (z opcją wyświetlania tekstu)
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • duży wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz sugerowane odpowiedzi do zadań otwartych
 • listę słówek z możliwością odsłuchania wymowy

 

Starland 1-3 - Interactive Whiteboard Software

 
Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych kursu Starland. Dostępne oprogramowania: Starland 1, Starland 2, Starland 3.
 
Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami: Self-Check, Games, Vocabulary Bank) oraz zeszytu ćwiczeń
 • wszystkie zawarte w podręczniku i ćwiczeniach ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • ćwiczenia dotyczące budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych wraz z wypowiedziami modelowymi
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • materiały video odpowiadające tematyce poszczególnych rozdziałów
 • filmową adaptację lektury dołączonej do podręcznika wraz z piosenkami i ćwiczeniami oraz opcją wyświetlania tekstu
 
 

 

The Incredible 5 Team 1-3 - Interactive Whiteboard Software

 
Oprogramowanie jest komponentem kursu The Incredible 5 Team przeznaczonego dla uczniów w wieku 9-12 lat. Dostępne oprogramowania: The Incredible 5 Team 1, The Incredible 5 Team 2, The Incredible 5 Team 3.
 
Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami: Modular Revision, Skills Practice) oraz zeszytu ćwiczeń
 • ścieżki dźwiękowe wraz z transkrypcją do wszystkich zadań zawartych w podręczniku i zeszycie ćwiczeń
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • duży wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • materiały video odpowiadające tematyce poszczególnych rozdziałów
 • lekturę w formie filmu animowanego wraz z piosenkami i ćwiczeniami oraz opcją wyświetlania tekstu.

 

Blaze 1-3 - Interactive Whiteboard Software

 
Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla młodziezy kursu Blaze. Dostępne oprogramowania: Blaze 1, Blaze 2, Blaze 3.

Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.
 • dodatkowe materiały: Presentation Skills (interaktywna wersja publikacji Presentation Skills & Writing Skills), interaktywną wersją publikacji Blaze Grammar (z odpowiedziami) oraz dodatkowe ćwiczenia leksykalne (Companion w wersji interaktywnej).

 

Smart Time 1-4 - Interactive Whiteboard Software

 

Oprogramowanie jest komponentem kursu Smart Time przeznaczonego dla uczniów gimnazjów oraz klas 7-8 szkoły podstawowej. Dostępne oprogramowania: Smart Time 1, Smart Time 2, Smart Time 3 i Smart Time 4.
 
Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów oraz filmy dokumentalne
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych

 

 

Upload 1-5 - Interactive Whiteboard Software
 

Oprogramowanie jest komponentem przeznaczonego dla młodzieży kursu Upload. Dostępne oprogramowania: Upload 1, Upload 2, Upload 3, Upload 4, Upload Skills.
 
Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu) wraz z transkrypcją
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • materiał video obejmujący m. in. filmy powiązane z tematami poszczególnych rozdziałów
 • Word List z możliwością odsłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.

 

Access 1-4 - Interactive Whiteboard Software

 

Oprogramowanie jest komponentem kursu Access, przeznaczonego dla gimnazjalistów uczących się na poziomach od Beginner (A1) do Intermediate (B1+). Dostępne oprogramowania: Access 1, Access 2, Access 3, Access 4. 

Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika wraz z sekcją Self Check
 • przyciągające wzrok ilustracje, z uwzględnieniem tych, które zawiera podręcznik 
 • wszystkie materiały audio z podręcznika i ćwiczeń, z opcją wyświetlania tekstu
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • ciekawe gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • ćwiczenia w mówieniu - w tym m.in. odgrywanie ról, modele dialogów, sugerowane odpowiedzi
 • rozbudowaną sekcję dotyczącą pisania, a w niej m.in.: modele wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia dotyczące sposobów konstruowania wypowiedzi pisemnych
 • piosenki i towarzyszące im ćwiczenia
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych

 

On Screen - Interactive Whiteboard Software
 

Oprogramowanie jest komponentem kursu On Screen przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Dostępne oprogramowania: On Screen B1, On Screen B1 Matura Workbook & Grammar, On Screen B1+/B2, On Screen B1+/B2 Matura Workbook & Grammar, On Screen B2+, On Screen B2+ Matura Workbook & Grammar. 

Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika i zeszytu ćwiczeń (w wersji miedzynarodowej i polskiej obejmującej sekcje maturalne)
 • przyciągające wzrok ilustracje, z uwzględnieniem tych, które zawiera podręcznik 
 • wszystkie materiały audio z podręcznika i ćwiczeń, z opcją wyświetlania tekstu
 • wizualną prezentację zagadnień gramatycznych
 • ćwiczenia w interaktywnej wersji
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • filmy dokumentalne
 • słowniczek z możliwością wysłuchania wymowy
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych.

 


Upstream - Interactive Whiteboard Software
 

Oprogramowanie jest komponentem kursu Upstream przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Dostępne oprogramowania: Upstream Beginner A1+, Upstream Elementary A2, Upstream Pre-intermediate B1, Upstream B1+, Upstream B2+, Upstream C1, Upstream C2.
 
Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika
 • przyciągające wzrok ilustracje, z uwzględnieniem tych, które zawiera podręcznik
 • wszystkie materiały audio z podręcznika i ćwiczeń, z opcją wyświetlania tekstu
 • prezentację zagadnień gramatycznych wzbogacona o elementy wizualne
 • szeroki wybór ćwiczeń przeznaczonych dla uczniów o różnych stylach uczenia się
 • gry, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • ćwiczenia w mówieniu - w tym m.in.: odgrywanie ról, modele dialogów, sugerowane odpowiedzi
 • rozbudowaną sekcja dotycząca pisania, a w niej m.in.: modele wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia dotyczące sposobów konstruowania wypowiedzi pisemnych
 • piosenki i towarzyszące im ćwiczenia
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 • filmy odpowiadające tematyce poszczególnych rozdziałów

 

Wishes B2.1-B2.2 - Interactive Whiteboard Software

 

Oprogramowanie jest komponentem kursu Wishes, przeznaczonego dla osób przygotowujących się do egzaminu FCE oraz innych egzaminów na podobnym poziomie zaawansowania językowego. Dostępne oprogramowania: Wishes B2.1, Wishes B2.2

Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały podręcznika (wraz z sekcjami Progress Check/Further Practice i Games) oraz zeszytu ćwiczeń
 • materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi, kluczowego słownictwa
 • opcję powtórzenia słownictwa potrzebnego do wykonania ćwiczeń
 • opcję wyświetlenia wskazówek przydatnych do prawidłowego wykonania ćwiczeń
 • filmy video związane z tematami poszczególnych rozdziałów 
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych

 

Matura Prime Time - Interactive Whiteboard Software
 

Oprogramowanie jest komponentem kursu Matura Prime Time Plus, przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjalnych. Dostępne oprogramowania: Matura Prime Time Plus  Elementary.

Oprogramowanie zawiera:
 • wszystkie rozdziały z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 
 • pełny materiał audio (z opcją wyświetlania tekstu)
 • szeroki wybór interaktywnych ćwiczeń
 • prezentację zagadnień gramatycznych, zasad tworzenia wypowiedzi pisemnych, kluczowego słownictwa
 • dodatkowe ćwiczenia podsumowujące zagadnienia gramatyczne z każdego modułu
 • gry i quizy, które pomagają uczniom w konsolidacji materiału
 • różnorodny materiał video obejmujący m. in. filmy dokumentalne i linki do stron internetowych z filmami video powiązanymi z tematami poszczególnych rozdziałów
 • Word List z polskimi odpowiednikami i możliwością odsłuchania wymowy 
 • klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz odpowiedzi sugerowane do zadań otwartych
 


 

MENU Cyfrowa szkoła

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij